List do sponsorów

Szanowni Państwo!

Prosimy o wsparcieZwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc naszym małym podopiecznym w postaci organizacji profesjonalnych zajęć terapeutycznych i świetlicowych.

Nasza Fundacja powołana została, aby nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie obejmujemy pomocą 26 dzieci oraz ich rodzin, świadczymy pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz terapeutyczną.

Wierzymy, że objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością.

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy :
− jako Sponsora na tablicy informacyjnej w siedzibie Fundacji oraz we współpracujących z Fundacją przedszkolu oraz centrum medycznym,
− wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) w zakładce Nasi Przyjaciele Sponsorzy,
− podziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości obchodzonych w Fundacji.

Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa Firmy jako Sponsora podczas akcji plenerowych oraz innych, podejmowanych w trakcie całego roku. Jesteśmy otwarci także na zaproponowane przez Państwa sposoby promocji.

Szanowni Państwo!
Możecie skorzystać z okazji i już dziś włączyć się w naszą inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę wsparcia większej liczby uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama.

Na co przeznaczamy pozyskane dotację, jakie działania wspieramy:
− organizacja zajęć arteterapii,
− organizacja zajęć hipoterapii,
– dofinansowanie programu wczesnej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych,
– finansowanie zajęć rehabilitacji ruchowej i Integracji Sensorycznej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
− pomoc psychologiczna oraz prawna dla rodziców i opiekunów dzieci autystycznych,
− zajęcia z logopedą,
− zakup upominków okolicznościowych,
− organizowanie zielonych przedszkoli oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.

Bliższe informacje na temat Fundacji można uzyskać pod numerem tel. 514-984-332, jak również na stronie internetowej www.fundacja-kajtek.org Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy kontakt@fundacja-kajtek.org

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

BGŻ BNP Paribas 92203000451110000004189140

Z wyrazami szacunku
z up. Prezesa Fundacji
Członek Fundacji
Joanna Domańska