Witamy

Pomagamy dzieciom z autyzmemFundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom Kajtek powołana została, aby nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie obejmujemy pomocą 26. dzieci oraz ich rodzin, świadczymy pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz terapeutyczną.

Prace naszych dzieci - Kacper

Wierzymy, że objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością.