Darmowa Terapia

IDĘ CHĘTNIE DO PRZEDSZKOLA – Program intensywnej, darmowej terapii przygotowującej do przedszkola

Darmowa terapiaORGANIZATOR: Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom KAJTEK, we współpracy z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym MAŁE KAJTKI

GDZIE: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny MAŁE KAJTKI, ul. Działdowska 12 (Centrum Warszawy), ul. Włodarzewska 65D (Ochota).

CZAS TRWANIA: 01.06.2017 – 31.08.2017

KOSZT: nieodpłatnie

DLA KOGO: Dzieci z diagnozą autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia przedszkolnego.

WIEK: 2,5 roku – 6 lat (8 lat – jeśli mają odroczenie obowiązku szkolnego), nie uczęszczające obecnie do innej placówki przedszkolnej.

JAK DŁUGO: 3 miesiące darmowego programu terapeutyczno – przedszkolnego, z możliwością późniejszej kontynuacji w stacjonarnym programie przedszkolnym.

REKRUTACJA: zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rejestracja@kajtek-wawa.pl, można również telefonicznie: 514 984 332. W zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, wiek, skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, adres email i nr telefonu do rodziców. Kandydaci zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani o tym drogą mailową do 29.05.2017 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń

Program

I GRUPA. Dla dzieci wymagających większego wsparcia indywidualnego – dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm+), dzieci przejawiające dużo zachowań trudnych, dzieci z bardzo nasilonymi zaburzeniami sensorycznymi (nadwrażliwe słuchowo, dotykowo), nie radzące sobie nawet w małej grupie.

Zajęcia codziennie, 4 godziny dziennie, 8 miejsc w całym programie. Grupa poranna zajęcia w godzinach 8 – 13, grupa popołudniowa zajęcia w godzinach 13-17.

 • Logopedia – zajęcia indywidualne, 1 na 1 z logopedą,
 • Integracja sensoryczna z fizjoterapią – zajęcia indywidualne, 1 na 1 z terapeutą SI/fizjoterapeutą,
 • Terapia indywidualna – zajęcia indywidualne, 1 na 1 z psychologiem/pedagogiem.

Terapia grupowa i edukacja – zajęcia w grupie 4 dzieci, ze wsparciem każdego dziecka przez 1 terapeutę.

II GRUPA. Dla dzieci wysoko funkcjonujących, nie kwalifikujących się jeszcze do kształcenia integracyjnego, a wymagających przygotowania do większej grupy integracyjnej i Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia w godzinach 8-17, dwa zintegrowane moduły – poranny i popołudniowy. Grupa maksymalnie 8-10 osobowa.

Zajęcia codzienne poranne w godzinach 8-13 obejmują Trening interakcji i umiejętności społecznych (TUS) i edukacja przedszkolna (realizacja podstawy programowej) w 6-10 osobowej grupie dzieci.

Zajęcia indywidualne 2 razy w tygodniu:

 • Logopedia – 2 razy w tygodniu, 1 na 1 z logopedą,
 • Integracja sensoryczna z fizjoterapią – 2 razy w tygodniu, 1 na 1 z terapeutą SI/fizjoterapeutą,
 • Terapia indywidualna – 2 razy w tygodniu, 1 na 1 z terapeutą – psycholog/pedagog.

Zajęcia popołudniowe w godzinach 13-17, codziennie inne zajęcia:

 • dogoterapia,
 • terapia tańcem (choreoterapia),
 • sensoplastyka,
 • terapia ręki,
 • muzykoterapia,
 • kuchcikowo – zajęcia kulinarne.

Istnieje możliwość wykupienia posiłków w sprawdzonym kateringu – posiłki bezglutenowe, bezlaktozowe, inne diety – wyżywienie jest dodatkowo płatne, na indywidualne życzenie rodzica.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 25.05.2017 r.
ostateczny termin nadsyłania

Kandydaci zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani
o tym drogą mejlową 
29.05.2017 r.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

mala-kajtki-logo fundacja-kajtek