Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc naszym małym podopiecznym w postaci organizacji profesjonalnych zajęć terapeutycznych i świetlicowych.

Wierzymy, że objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością.

Podziękowanie dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A

warka-logo

 

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A
za zaangażowanie, chęć, fachową pomoc merytoryczną oraz przekazaną darowiznę w postaci środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji celów statutowych naszej Fundacji

składają Podopieczni oraz Zarząd Fundacji Kajtek.

List do sponsorów

Szanowni Państwo!

Prosimy o wsparcieZwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc naszym małym podopiecznym w postaci organizacji profesjonalnych zajęć terapeutycznych i świetlicowych.

Nasza Fundacja powołana została, aby nieść pomoc osobom potrzebującym opieki i wsparcia, zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie obejmujemy pomocą 26 dzieci oraz ich rodzin, świadczymy pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz terapeutyczną.

Wierzymy, że objęcie naszych podopiecznych kompleksową opieką pozwoli im w przyszłości normalnie funkcjonować i szczęśliwie żyć, natomiast odciążenie rodziców w codziennej opiece nad dzieckiem pomaga im w zmierzaniu się z szarą, trudną codziennością.

więcej…